Trustmark AB
Vad är en hållbar varumärkes - strategi?

Jorden

Mänskligheten förbrukar för närvarande resurser från ett - och ett halvt jordklot. Men vi har bara ett!

Det borde nu vara självklart för varje människa och varje verksamhet - liten som stor - att lägga all kraft på att minska världens överförbrukning.

Detta kräver nya strategier för varje människa och varje verksamhet. Kanske genom att satsa på
kvalitet före kvantitet? och utveckla er UID Detta kräver ibland modiga, strategiska beslut!

Varje verksamhet i världen behöver nu en
hållbar varumärkesstrategi. Byggd på alla medarbetares medvetenhet och ansvar!

Så arbetar många framgångsrika företag, t ex Apple,
Volvo PV, Trelleborg och Pågen.

Lyssna på
Håkan Lagergren och Anja Wunderman,
som berättar om både den teoretiska processen ur programmet
UID FutureMap® och visar framgångsrika exempel. Föredrag eller seminarier.

UID = Unik Idé - Definition =
Långsiktigt hållbar varumärkes - strategi…