Trustmark AB
28 Augusti 2019

Hållbara länder i Europa kan inspirera människor i hela världen att utveckla sin UID Värdegrund !

EU Value Base

UID = Hållbar konkurrens.

Varje människa, i alla åldrar - särskilt växande barn, fortfarande i skolan,
behöver en UID Value Value Base för att inspirera alla i deras vardag, när du
studerar, på jobbet eller vad du än gör. Varje ögonblick i konkurrens med
andra människor i andra grupper.

Konkurrens är ett hälsosamt sätt att bli bättre på allt du gör. Konkurrens får
inte leda till konflikter så länge alla förstår hur konkurrens fungerar. Allt
sitter i ditt sinne och blir starkare och skickligare med din erfarenhet under
ditt liv. Att bli en kompetent och motiverad del av ett hållbart samhälle - på
jorden! Att alltid arbeta för fred och demokratiDet finns idag 7 miljarder människor i världen. 500 miljoner av
dessa människor bor i Europa och är därmed européer till skillnad
de från t ex kineser, som bor i Kina. Kineser har gemensamt att de är
och tänker som kineser, påverkade av sin kultur och sin historia,
på samma sätt som amerikaner och ryssar är som de är pga av sin
historia och sin ledning, dvs hur presidenter och regeringar styr
befolkningen i en viss riktning, som skapar en särskild karaktär hos
repektive befolkning. Ibland kan en
ism avgörande den fortsatta
utvecklingen hos en folkgrupp, som t ex ryssarna under en period,
efter den ryska revolutionen försökte att etablera
kommunismen. Kapitalismen grundlades i Amsterdam i början av 1600 - talet.

Europerna har aldrig varit förenade av bågon ism. Då möjligen av
demokrati, som uppstod i Grekland och har utvecklats vidare till
en
värdegrund, som förenar Europa. Världskrig har också startat i
Europa, men här har européerna och kanske världen lärt sig att
krig inte löser ”problemet”.
Fred har med tiden blivit en
värdegrund, som förenar Europas länder.

I Europa har vi försökt att skapa den
Europeiska unionen. Denna union har idag sprickor, som som syns i flera länder, där det nu verkar som om ettav länderna; Storbritannien, vill lämna sittt medlemsskap. Det enkla skälet ser ut att vara den byråkrati som försöker styra EU.
EU skulle kunna förenas i en gemensam värdegrund, baserad på fred och demokrati, om EU väljer att
utarbeta en gemensam värdegrund med kärnvärden som sedan
skulle kunna införas; implementeras bland de 500 miljoner
människor som bor, studerar och arbetar i Europa!

UID Futuremap är ett program som skulle kunna användas i alla
Europas länder, för att skapa en gemensam värdegrund inom hela
Europa.

Hållbarhet är ett begrepp, som efterhand blivit populärt i Europa.
Konkurrens finns i hela världen, i stort och smått. Konkurrens har
två sidor, Konkurrens kan både förstöra och stimulera. Ibland kan
konkurrens skapa skadlig stress, vilket man kan lära sig att
undvika, om man ser till att utbilda de ledare som finns i alla
företag och organisationer, som kommuner, regioner och länder!
Hållbar konkurrens kan bli ett mål för Europa, som kan uppnås
med utbildning, från småskolan upp till universitetsnivå!

UID Futuremap
kommer att utvecklas till en app som kan göras
tillgänglig för alla intressenter i Europa. Ja, det är ett oändligt
stort projekt, men det skulle kunna skapa inspiration och följare
runt om i världen och få stora hälsosamma effekter.
När och var
skall vi börja ?
15 July 2019


EU Value Base


Vi hjälper människor och organisationer att finna sin värdegrund, genom böcker och seminarier.

Håkan LagergrenOmslag UID svenska


Top web
Från kaos till klarhet !


VILKEN ÄR DIN UID VÄRDEGRUND ?
HL 2Omslag UID svenskaVIV-Web

Utbildningsprogrammet UID Futuremap är utvecklat av svensken Håkan Lagergren, copywriter och formgivare.
Han publicerade den i Sverige prisbelönta boken
"varumärkets inre värden"1998. Nu, 2019 kommer boken "Vilken är Din UID Värdegrund ?"
Du kan beställa den nya boken , på svenska och engelska här nedan! (New book greee!


Greta Tunberg

Vision: Hållbar konkurrens skapar hållbara människor
som bygger ett hållbart
samhälle!

UID Futuremap™ Framtidsvision Alla människor, unga som gamla, behöver en hållbar framtidsvision, för kunna delta i det nödvändiga arbetet med att utveckla en hållbar framtid, som varken skadar vår miljö eller oss människor.

Det är klart att vi alla måste få bry oss om och vara oroliga för världens klimat, men ingen får bli sjuk, eller gå sönder av
sin oro.

UID Futuremap ™ är ett program som i sju steg kan skapa en dialog mellan människor i skolor, universitet, företag och organisationer av alla storlekar och sammanhang.

En hållbar värdegrund, för alla, är det första målet.Vad innebär konkurrens?

Från småskolan och genom hela livet, får människor i hela världen vänja sig vid att konkurrera med andra människor - om allt. Ibland handlar det om bagateller, Ibland är det en viktig idrottstävling, där alla deltagare tränat i flera år före den avgörande finalen.

Företag inom alla näringsgrenar konkurerrar med andra om att få sälja
sina tjänster eller varor, att vinna marknadsandelar och få sälja fler, kanske
bättre varor och tjänster än sina konkurrenter.

I historien har världen utvecklats genom ibland stenhård konkurrens, fram till idag, då allt fler inser att vi inte kan fortsätta att skylla
på konkurrens för att skapa tillväxt.
världen och människan kan inte sluta att konkurrera. Det skall vi inte göra,
då konkurrens och tävling är nyttigt och nödvändigt, för utveckling av
människor och innovationer.
Alla människor och alla verksamheter i världen skulle må mycket bättre om
vi tidigt i livet får lära sig att konkurrens är nyttigt och utvecklande.
Och att det inte bara är en som kan vinna. Alla kan vinna på att lära sig
hållbar konkurrens. Från småskolan och uppåt. Alla människor måste lära
sig att det inte lönar sig att fuska. Man kan vinna en idrottstävling genom
att fuska, men hur kul är det för medtävlarna !? Eller för den som har vunnit
genom att fuska?
Ovanstående resonemang gäller för alla i hela världen. Om vi skall
bygga en hållbar värld, för att kunna leva vidare på planeten jorden,
måste vi i alla samhällets delar lära
oss att leva och arbeta med
hållbar
konkurrens
som en fruktsam regel.

Tänk på Greta Tunbergs "klimat-upprop !

Alla människor och verksamheter kan börja med att utveckla en genomtänkt
värdegrund, med en handfull noggrant utvalda kärnvärden
I en ständigt föränderlig värld, med allt smartare telefoner och ständigt nya media, är det inte konstigt att stress, beroende på tidsbrist, falska nyheter
och missförstånd, tar över människors liv i alla åldrar, varje dag, över hela
världen.

Var Du än bor, vad Du än studerar eller arbetar med på vår planet, behöver Du en genomtänkt värdegrund, baserad på en handfull utvalda kärnvärden, för att göra det möjligt att presentera Dig själv och Dina tankar, när Du befinner Dig mellan två hissvåningar! Du är ju en blivande hållbar människa !

En hållbar värdegrund kräver noggrann, uthållig positionering!

En hållbar värdegrund, med sina kärnvärden, lär oss att bättre förstå de ord
som bildar våra värdegrunder. I programmet UID Futuremap finns en lista på
c:a 40 ord, som alla kan använda för att hjälpa människor och verksamheter
att utveckla sina egna kärnvärden, som t ex kvalitet, kärlek och säkerhet.
Dessa ord kan sedan hjälpa var och en att positionera sig i medvetandet hos
sin intressenter - vilket rätt tänkt och gjort kan öka konkurrenskraften på
respektive marknad - och sedan bidra till ökad hållbarhet. Som t ex Volvo
Cars och Pågen!


Alla människor kan börja med att utveckla en genomtänkt värdegrund, med en handfull noggrant utvalda kärnvärden

I en ständigt föränderlig värld, med allt smartare telefoner och ständigt nya media, är det inte konstigt att
stress, beroende på tidsbrist, falska nyheter och missförstånd, tar över människors liv i alla åldrar, varje dag, över hela världen.

Var Du än bor, vad Du än studerar eller arbetar med på vår planet, behöver Du en genomtänkt Värdegrund, baserad på en handfull utvalda kärnvärden, för att göra det möjligt att presentera Dig själv och Dina tankar, när Du befinner Dig mellan två hissvåningar! Du är en blivande hållbar människa !


Final UID Futuremap Svenska


Top web
Pasted Graphic

Intro text Swe