Trustmark AB
Islam, kristendom, judendom, hinduism, buddism osv, osv
Vem skapade dessa religioner, när och var?

Homo Sapiens (den skapande människan) föddes först i södra Afrika för c:a 200.000 år sedan
och har sedan spridit sig över världen - och utvecklats i olika former på utsidan och till
olika tankemodeller på insidan...

Ett ämne att diskutera på UID FutureMap®...