Trustmark AB
27 feb27 feb27 feb

Människan är vår uppdragsgivare!

Vi har en uppdragsgivare i ”människan”, som genom åren ser ut att förlora alltmer av värde och värdighet. Alltfler känner sig alltför enkelt utbytbara i den globala konkurrensen.

Huvudsyftet med vårt arbete har varit och är att skapa ett program
för ”mänsklig hållbarhet”, med människans frihet i behåll.

Vi har kommit fram till att ”världen” måste börja arbetet från grunden,
med människan själv, med dig och med mig. 
Vad är en människa? Vem är du? Är du alltid densamma, i alla situationer?
Som privat person och i dina olika roller?

Programmet UID FutureMap® utgår från vad alla forskare är överens om;
att alla människor är i grunden släkt, sedan ett par hundra tusen år.
Det var då vår art ”Homo Sapiens” började utvecklas i södra Afrika, som tvåbenta varelser med svart hud, som skydd mot den heta solen.

Vem är du, vart är du på väg. Vilka är dina värderingar?


På tvåhundra tusen år har vi spridit oss över hela världen och finns idag överallt i ett oändligt
antal olika färger och former - och efter hand även inom olika religioner.

Frihet och demokrati vill människan ha! Full frihet (med individuellt ansvar) för alla människor
och en fungerande demokrati, utan fusk! Om du inte ställer upp på dessa två grundläggande krav,
är UID FutureMap® fel program för dig. Ett annat grundkrav är att du har rätt mål i ditt dagliga liv och arbete:

Pengar kan aldrig vara ett ensamt mål. 
Pengar är ett medel för att nå hållbara mål.


Världen behöver nu ett gemensamt språk för hållbart arbete.
Ett problem i nutid är att vi under vår utveckling  har utvecklat så många olika språk i världen.
Vi behöver en gemensam definition av alla vanliga grundbegrepp. Vad är t ex en affärsidé ?
Nej, det är inte bara att tjäna pengar!
 
Målet är i grunden att bli och vara en kreativ, skapande människa,
som är van vid att samarbete med alla sorters andra människor. 
En social, glad och kreativ människa, så som du är född. 
Självklart får du rättvist betalt! Du kan även bli ”rik” i pengar om du satsar på rätt verksamhet :-)

Om du vill utveckla din kreativitet, dvs din skaparkraft, är det en bra idé att göra detta tillsammans med andra, ungefär som i en orkester.
Dvs att ni spelar samma låt tillsammans, som kan låta precis så som ni har tänkt er - eller utvecklas till att bli en helt ny melodi… det är ju så det fungerar…Och ni har kul, när ni spelar…

Detta innebär bl a att du inte skulle vilja bo i ett land som styrs av en diktator.
Envåldshärskare styr med hjälp av hot och åtföljande rädsla.
Alla människor är ju alltid vara rädda för dem som sitter i toppen runt diktatorn. 

Oroliga människor skapar ingenting…

Ett land eller ett företag som styrs uppifrån med hjälp av rädsla, 
stannar i växten.Ta företaget Apple, som ett exempel på motsatsen. 
Det gick inte över en natt att komma dit där de är idag. 
Där finns man nu som världens högst värderade och framgångsrika verksamhet.
Det tog trettio år, dvs en generation av mod, galenskap och  kreativitet till dagens bubblande,
innovativa verksamhet, med tusentals människor som är kreativa och lönsamma tillsammans…

I nyhetsflödet i världen, finns ett ökande flöde av ”information” från totalitära krafter
som alla vill ge dig sin bild av ”sanningen om verkligheten” - alltid med sina särskilda syften bakom ”skynket”. 

Alla vill få fram sin bild - och få dig att tro på den… 

Vad gör du då? Ja, det är inte lätt att säga, men det är bäst att inte blunda,
utan att försöka vara kritisk och fundera på om avsändarna är frihets - älskande demokrater.
Vad de är ute efter egentligen? Vill de styra dig mot sina mål? Se upp!

Mitt i detta kaos finns Du. Mycket av vad som händer, är hur bra som helst. Allt för mycket är inte bra alls. Alltför många människor lever i ofrihet. Många är flyktingar från krig som drivs av människor med mycket tveksamma mål. Religion mot religion. Makt mot makt. Män mot män. Var syns kvinnornas intressen?

Det går inte att börja ovanifrån och försöka ändra på allt från ovan. 
Det finns stora, allvarliga världsproblem, vilka mycket snart måste se början till en lösning.
Men först måste vi starta från grunden med Dig och mig och försöka göra alla människor trygga och kunna se sin själva, var för sig själva och tillsammans. Vem är Du i dina nätverk?

Vi är idag 7,3 miljarder människor på jorden. Chockerande många fler än för bara femtio år sedan.
Vi blir 200.000 fler varje dag. Någonting som innebär både stora problem och stora möjligheter:

Många fler människor måste ha mat och arbete varje dag - och många fler kan bli delaktiga i arbetet med att rädda världen. 

Marknaden ökar naturligtvis också. Det föds alltfler ”kunder” för alla varor, vilka skapar arbete och inkomster för företag och  människor.

OBS! När du söker arbete skall du inte söka ett tillfälligt ”jobb”! 
Du skall söka ett meningsfullt arbete på en arbetsplats där du är delaktig i den långsiktiga och hållbara utvecklingen. Du skall ha en tydlig roll, där du gör bästa möjliga för att lösa dina uppgifter - och du skall naturligtvis ha rättvist betalt för vad du gör. 

Du skall vara  delaktig i arbetet med att bygga ett förtroendefullt hållbart varumärke i verksamheten, grundat på de unika varor och tjänster ni tillhandahåller.

Sätt mänskliga mål! Skapa Hållbart Ledarskap. Vad är det? 
Vad är en människa?

27 feb27 feb27 feb