Trustmark AB
UID Ukraina

Congratulations Ukraine to the clear results of the election! Now there is no longer any doubt anymore,
if you want to be integrated with the European countries! At the same time, Ukraine can continue to build
its contacts with Russia, thus forming a bridge between East and West.
This work can only be fruitful for all parties. Trade always creates peace !!!!!


Basically, all this identity issue. Who are you in Ukraine? What do you want to be and become in the future?
What language will you focus on in school? Russian, English, German?

What unique skills will you invest in the development of Ukraine?
What are you especially talented at? What is your unique talents ????
Which skills do you want to develop further?

Among the first things that you should focus on developing the tourism industry is of course!
What Ukraine has to offer?
So exciting to see Ukraine begin their development of the
new Ukraine:-)

There is so much to learn about Ukraine.
Begin your reading on Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ukraina

We look forward very much to seeing new businesses and people to flourish all over Ukraine in the
future. Like healthy
UID trees and polished diamonds, like the metaphores in the UID FutureMap®...


UID Ukr

Grattis Ukraina till det tydliga valresultatet! Nu råder det inte längre någon tvekan längre,
om att ni vill bli integrerade med de europeiska länderna! På samma gång kan Ukraina bygga
sina kontakter med Ryssland och därmed bilda en bro mellan öst och väst.
Detta arbete kan bara bli fruktsamt för alla parter. Handel skapar fred!!!!!

I grunden är allt detta en identitetsfråga. Vilka är ni i Ukraina? Vilka vill ni vara och bli i framtiden?
Vilka språk skall ni satsa på i skolan? Ryska, engelska, tyska?

Vilka unika kompetenser skall ni satsa på att utveckla i Ukraina?
Vad är ni särskilt begåvade på? Vilken är unika talang????
Vad vill ni lära er?

Bland det första som ni bör satsa på att utveckla är naturligtvis turistnäringen! Vad har Ukraina att erbjuda?
Så spännande att nu få se Ukraina börja sin utveckling av det
nya Ukraina :-)

Det finns så mycket att lära om Ukraina.
Börja gärna att läsa på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ukraina

Vi ser fram emot väldigt mycket mot att se nya företag och människor att blomstra hela Ukraina i
framtiden. Liksom friska
UID - träd och polerade diamanter, liksom grundmodulerna i UID FutureMap® ...

Pasted Graphic 1