Trustmark AB
Vilken är Österlens UID ?

Det pågår ett strategiarbete för "Sydöstra Skåne", dvs i stort sett för Österlen.
Här har man gjort ett stort och viktigt arbete, bland mycket annat en "swot-analys",
enligt alla konstens regler.
* (Se vidare längst ner här på sidan!)

Frågan är vad som är det verkligt unika på Österlen ???
Vilka eller vilket begrepp är det som attraherar människor och företag
att besöka
Österlen och etablera sig här - på både kort och lång sikt?
Kan man finna ett begrepp som kan locka alla intressenter,
någonting som kan "bygga" varumärket
Österlen hundra år in i framtiden???

Vilken är Simrishamns UID ?

En UID utmärker den Unika Idé - Definition och strategi man väljer att satsa på
i en region, en kommun eller företag - som t ex
Volvo och den säkerhet man
sedan årtionden valt att
positionera sitt varumärke kring.

Vilka eller vilket begrepp är det som attraherar människor och företag
att besöka och etablera sig i Simrishamn - på både kort och lång sikt?
Kan man finna ett begrepp som kan locka alla intressenter,
någonting som kan "bygga" varumärket
Simrishamn hundra år in i framtiden???


Österl

Vad skall det bli av hamnen i Simris - hamn???

För hundra år sedan nyinvigdes hamnen i Simrishamn, med pompa och ståt.
Då betydde hamnen och fisket allt för Simrishamn. Hamnen var full av båtar..
Numera är den full bara av glassätande turister... på sommaren...
Bornholmsstrafiken är nerlagd. Vad skall man göra med hamnen ?????

YA

Det handlar om
identitet, tradition, unikitet, attraktionskraft och konkurrenskraft,
men även om kommunens förmåga att
integrera, dvs göra alla delaktiga i utvecklingen;
alla boende, unga som gamla och nyinflyttade - inte minst de flyktingar som anländer
till
Simrishamn...
Konsten är ju ett givet ämne i Simrishamn, på Österlen!
Då det för närvarande saknas en utställningshall för samtida konst i Simrishamn, kunde
det vara en bra idé att göra enligt nedanstående


ÖAS

Vin Simrishamn
Skall Simrishamnn och Österlen bli de goda dryckernas hemvist och ursprung??? Här finnns ju gott om Äppelcider och numera även vin,
som fylls i flaskor och boxar mitt bland bensinmackarna, ett par kilometer från hamnen...
När man väl klivit in i den arkitekturbelönade nya byggnaden; "vintunnan" är man i en annan värld!
Det känns inte direkt som Simrishamn, men det är förstås väldigt fint ändå :-) Grattis!!!! Jättesnyggt!!!


Vilka planer för Simrishamn och Österlen?
Strategiarbetets upplägg och tidsplan
Initiativtagare är Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) i samarbete med de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla och Ystad, Leader Ystad-Österlenregionen och Sydkustens fiskeområde. Vi vill i strategin möta många av de behov som våra boende, föreningar och företag har för att kunna utvecklas och blomstra samt skapa en självklar mötesplats där nya och djärva idéer kan kläckas och bli verklighet. Det kommer det att bli ett större fokus på tillväxt- och näringslivsfrågor än tidigare period. Besöksnäringen, naturen, kulturen, unga och mat värderades och fokus i strategin ligger på insatser som gör området attraktivt att bo i och besöka och där det närproducerade har en självklar roll.
Den nya lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för Sydöstra Skåne ska skickas in till Jordbruksverket senast den 1:e december. Därefter kommer den att genom gå en granskning först av experter och sedan av en urvalskommitté. Beslut gällande strategins godkännande väntas i april 2015 och den nya föreningen kan starta sin verksamhet i juni 2015.

http://www.leaderskane.se/nyhetsarkiv/nyheter/utkastetpadenny
autvecklingsstrateginforsydostraskanearklart.5.29dfcf77148db8fee23ac9fe.htmlhttp://www.leaderskane.se/nyhetsarkiv/nyheter/utkastetpadennyautvecklingsstrateginforsydostraskanearklart.5.29dfcf77148db8fee23ac9fe.html