Trustmark AB
UID betyder "unik idé - definition" - med fokus på hållbar varumärkesstrategi
som en avgörande del av samhällets hållbara demokratiska utveckling:

VEM SKAPAR…

Ingen människa får lämnas ensam att skapa sin framtid på egen hand. Vi måste
alltid börja med att ge
individen full uppmärksamhet och bekräftelse, för att sedan
hjälpa henne att bli
integrerad i rätt lag, med hållbara, demokratiska framtidsmål.
Språk och mänsklig kognition är kritiska framgångsfaktorer...

Mänsklig Integration...handlar om sambanden mellan mänsklig tillit och mänsklig tillväxt...
Hur uppstår
mänsklig tillit ? Vad är börsvärdet på mänsklig tillväxt ?

Arbetsverktyget; programmet för
hållbar mänsklig integration heter UID FutureMap®

Integration

UID FutureMap® raderar konflikter mellan människor - skapar mänsklig tillit, tillväxt
och integration, gör människor tryggare och ökar mänskligt samförstånd genom
arbetsformen
"jaget i laget".
Varje
mänsklig hjärncell på " Rymdskeppet Jorden " behöver en framtidskarta...

Den som
Hur blir en människa trygg i sig själv, för att sedan kunna ingå i ett lag
av andra trygga, hållbara skapande människor -
i en hållbar innovationskultur ?

Verksamheter med en kristallklar
UID skapar hållbara och trygga anställda.

Alla anställda måste veta att verksamheten har en sund chans att överleva den hårdnande
konkurrensen lokalt och globalt. Det håller inte att konkurrrerar med sänkta priser!!!!


Braincells Mindre original
Din hjärna innehåller 100 miljarder hjärnceller, med ett oändligt antal kontakttrådar - synapser,
som tillsammans skapar ditt medvetande. Hjärnceller vill ha omväxlande stimulans och rekreation...


Framtiden kräver ökad
tydlighet (UID) i de verksamheter - små som stora -
som skall finnas kvar i den fortsatta, demokratiska utvecklingen i världen!
UID FutureMap® är ett program som hjälper ett företag eller en organisation
att utveckla en
strategi för en hållbar och lönsam framtid, med alla medarbetare engagerade
som "
jaget i laget". För att tillsammans utveckla hållbar kreativitet!

Identitetsdiamanten är grunden! Arbetet startar med att varje individ lär sig mer
om sin egen identitet.
Grundfrågor:
Vem är du, vart är du på väg och vilka är dina värderingar?

BlååUID-träd kult

Identitetsdiamanten är en grundläggande del av "UID FutureMap®"
och en symbol för bilden av dig som en levande, aktiv människa i ett demokratiskt samhälle.

Genom livet utvecklas och slipas din självuppskattning och dina roller, som fasetterna på en diamant...
Varje människa är en diamant!
Du är en diamant!!!
UID FutureMap® hjälper dig att kartlägga de olika fasetterna i din diamant...
Det första resultatet är ett hållbart framtids -
CV...

certified_diamondsIntegration

Alla människor består av två delar, de yttre, synliga rollerna och de inre egenskaper som bygger varje individs inre liv och värde - ur den självbild som varje människa måste ha för att bli hållbar och framgångsrik i sin identitet och en trygg, kreativ medarbetare - som jaget i laget - i en hållbar innovationskultur!


UID FutureMap® ökar din självuppskattning och tydliggör dina roller.
Varje människa som vill utveckla sin
identitet (dig själv) och kunna styra över sina egna val,
behöver en
hållbar framtidskarta.
Men det handlar inte bara om dig, utan om dig som
lagmedlem - som jaget i laget
- i din dagliga verksamhet, för bli riktigt uppskattad på din arbetsplats i dina roller och för din
unika personlighet.

Nu kan du bli delaktig i arbetet att bli en hållbar människa och att skapa en hållbar värld:

Mänskl. led


Ur boken Mänskligt Ledarskap, 2003

UID FutureMap®
Program för en hållbar innovationskultur.

I grund och botten är UID FutureMap® en strategisk varumärkesprocess, med syfte att utveckla en hållbar,
trygg och unik identitet för alla medskapare i verksamheten. Som i t ex Apple, BMW, Scania och Pågen...
"Framtidskartan" kommer ut som "e-bok" på svenska och engelska hösten 2014.

H&A

UID FutureMap® har utvecklats ur den filosofi som författaren Håkan Lagergren
presenterade i de prisbelönta böckerna Varumärkets inre värden (1998) och
Mänskligt Ledarskap 2003, kring sambanden mellan tillväxt och tillit.
Boken Mänskligt Ledarskap handlar i grunden om den psykosociala arbetsmijön
– en avgörande faktor i allt förnyelsearbete. Sedan 2002 har Anja Wundermann
varit involverad i utvecklingsarbetet tillsammans med Håkan.