Trustmark Management AB
UID FutureMap® är ett program som hjälper till att uppdatera medvetandet i den mänskliga hjärnan
till den
helhetssyn och långsiktighet alla behöver, för att bli hållbara människor och kunna vara med
och bygga
tillit - och därmed hållbara verksamheter i en hållbar värld!

Vad är hållbarhetens mål? Den hållbara människan!

En utvilad, kreativ hjärna utgör alltid en ovärderlig resurs i arbetet att skapa en hållbar verksamhet.
Tvärtom, kommer man inte långt i detta arbete med en stressad och ängslig hjärna.

Omslag 13 nov

Genom att som företags- eller kommunledning satsa helhjärtat på långsiktig hållbarhet,
enligt det
program som UID FutureMap® erbjuder, blir verksamhetens
alla hjärnor delaktiga i att "rädda världen" och vinner härmed nya kunder
och "ambassadörer", via sin
hållbara varumärkeskommunikation.

Earth
Problem 1. Klimatkrisen, Problem 2. Finanskrisen, Problem 3. Det sjunkande människovärdet

1. Klimatkrisen.

Man kan hålla för öron och ögon, inte vilja höra och se vad som pågår,
men den globala uppvärmningen är ett faktum.
Alla mäniskor på jorden kommer att drabbas och alla människor kan på olika sätt
bidra till
minskningen av världens förbränning av fossila bränslen.

2. Finanskrisen

De flesta människor är oskyldiga till finanskrisen.
Det är ett litet fåtal "finansexperter" i världens "finansindustri" som har satt mänskligheten
i den hopplösa situation där vi sitter idag. Vad kan vi göra? Låna mera!?
Vi måste övergå till
småskalig kvalitet istället för gränslös kvantitet!

3. Det sjunkande människovärdet


Vi är nu drygt sju miljarder människor på jorden. 2050 beräknas vi vara 9 miljarder.
Hur skall vi kunna upprätthålla mäniskovärdet? De flesta människor behandlas som om de
alltid är utbytbara. Hur skall alla människor få meningsfulla arbetsuppgifter?
Genom utbildning, utbildning och utbildning!!!! Och
utbildning!!!
Det första alla behöver lära sig är vad en människa är och hur människans hjärna fungerar!
Och det finns hur mycket som helst att arbeta med i världen i omställningen från
det gamla fossilbränsle-samhället till det nya, kloka, småskaliga kvalitetssamhället.
Först måste människor - och politiker - förstå
skillnaden på jobb och meningsfullt arbete!