Trustmark AB
UID FutureMap® 1.0
Program för hållbar mänsklig integration och demokrati.

IntegrationIntegration

Del 1.
Vad är en hållbar, kreativ människa?


Alla medarbetare och företagets ledning lär sig i del 1, hur en människa fungerar och inte fungerar.
Strukturen skapas i steg ett av ” UID - diamanten ”.
UID-diamanten hjälper till att undvika personkonflikter. Blir det istället en rollkonflikt kan man alltid byta roller.


Front 3 oktBlåå

Del 2. Hur skapar man hållbar mänsklig integration?

TreeeUID-träd kult

Mål: Värdeutveckling av ett varumärke (Trademark)
till ett hållbart och förtroendefullt varumärke (Trustmark)

Strategi:
Hela organisationen har en gemensam referensram kring UID-trädet.


Ett varumärke är som ett träd. Det är mycket mer än den synliga delen; stammen och lövverket. trädet har också det som inte syns, rötterna.

Det är hållbara människor med en tydlig UID, som tillsammans skapar
en UID - kultur och därmed ett hållbart varumärke.

Trädet börjar med ett litet frö som sedan successivt växer till ett stort träd. Samma sak gäller med varumärket. Det börjar med en idé. Idén utvecklas
ur en strategi, sin positionering, över tid vidare till ett varumärke.

För att varumärket ska bli hållbart, behövs en process, där alla viktiga bitar knyts ihop till en helhet, till ett hållbart varumärke:
En UID - kultur.

Såsom trädet kan varumärket leva länge, om det har starka rötter och växer i en näringsrik jord. En varumärkesprocess kan ses som en kvalitetsgaranti för en förädlingskedja av både synliga och osynliga händelser, som upprepas varje dag.


Detta betyder att alla medarbetare och intressenter (jaget i laget) inom organisationen har samma förståelse och medvetenhet om varumärkets rötter, dvs identitet, värdegrund och vision. Detta skapar grunden för ett
bra samarbete, för "jaget i laget".

Alla medarbetare har samma uppfattning om vem kunden är och vilka målgrupper man vänder sig till, samt om hur visionen kommuniceras både internt och externt. Kvalitet kommer alltid före kvantitet...