Trustmark AB
Vision för UID FutureMap®:

UID FutureMap® har som mål att bli ett välkänt program som snabbt, via internet, kan lära människor och verksamheter;
företag och kommuner, hur man bygger
hållbara varumärken genom att bygga hållbara människor.

Hur skall en orolig mänsklighet lyckas utveckla det innovativa tänkade och görande som kan få stopp på
de klimatförändringar som hotar våra barns framtid? Och varifrån kommer Din lust ?

Innan man kan skapa en hållbar värld, måste man vara hållbar själv, som människa. Detta kräver Hållbart Ledarskap!

Small Pill

Oroliga människor skapar ingenting...

Det kanske finns ett kraftfullt piller, som alla kan ta en gång om dagen?
"UID QuickFix "...en tablett om dagen skulle kanske få arbetet att kännas mera
meningsfullt för individen, men den ger nog inga hållbara resultat för verksamheten...
Detta resonemang gäller både på arbetsplatsen och i skolan, på alla nivåer....
Hur blir man det kreativa "Jaget i laget" ?
UID = ett tydligt, hållbart varumärke!

Hållbara varumärken bygger hållbara människor!

Programmet UID FutureMap® skapar Hållbara Människor och Medarbetare,
vilka kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation; lust och kunskap.

IntegrationIntegrationIntegration

Programmet UID FutureMap® är en vidareutveckling av läkaren Aaron Antonovsky´s
berömda program, vilket en gång fick namnet
Salutogenes (Hälsans ursprung).
Läs mer om Salutogenes, i fliken här till vänster!


Pasted Graphic 2

UID = Unik Idé - Definition.
De begrepp som formar en
hållbar UID - Kultur, syns i trädet nere till höger.

Hur utbildas ledare i hur en människa fungerar?

Vad har verksamheten för strategi, för att göra alla medarbetare hållbara?

Innan man bestämmer sig inom den egna verksmheten för, om man skall satsa
särskilt på ett speciellt område, som t ex
hållbara hav och vatten, är det en bra idé
att först skapa kunskap om
vad som gör en människa hållbar. Här kan alla
kommuner och företag använda
UID FutureMap® som guide och läromedel!

Seminarium för ledningsgrupper i kommuner, företag och organisationer.
Fyra till tio deltagare tillsammans med Håkan Lagergren som anordnar och leder seminariet.
Här ingår VD, Personalchef, Ekonomichef, Marknadschef m fl
Diskutera fram en agenda, med Håkan Lagergren, 0703 61 87 97

Small facePasted Graphic 4UID-trädet
Håkan Lagergren, författare och seminarieledare . Seminarieagenda i trädet här ovan...Aktuell presentation-1