Trustmark Management AB
Läs gärna nedanstående brev, från en av Sveriges främsta och internationellt mest
kända forskare, Björn Folkow på Sahlgrenska Akademien 2003.
Björn Folkow, född 1921 i Halmstad, avliden 2012 i Göteborg, var en svensk fysiolog.
Han var 1961-1987 professor i fysiologi vid medicinska fakulteten på Göteborgs universitet.
Han blev ledamot av Vetenskapsakademien 1977.

BF

Detta fina brev, ledde fram till utvecklingen av "Framtidskartan", som nu publiceras
2014, under titeln "
Program för utveckling av en hållbar innovationskultur."

Mänskl. led

Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Göteborg 5 juni
2003

Bäste Håkan Lagergren,

Via vännen Ivan Östholm fick jag Din utmärkt intressanta bok, Mänskligt Ledarskap,
extra fin genom att Du dessutom dedicerat den!

Läst den med största intresse, särskilt som den verkligen försöker bringa
samband mellan de utslag av mänsklig ”storhjärnbark” som lett till de
samhällsdrivande ekonomisk-tekniska krafterna som – tyvärr oftast – är
helt okunniga om Homo Sapiens´ urgamla biologiska konstruktion av
supercomputern (den mänskliga hjärnan), byggd och anpassad för miljontals år
som primitiv jägare-samlare, i hård fysisk aktivitet för att få nog med näring
och skyddande sig mot en hård primitiv tillvaros alla fysiska faror.

Idrottsprofessorn – vännen P.O. Åstrand har uttryckt det bra, liknande vårt släktes
livslopp med ett marathonlopps 42,500 meter: Jägar-samlartillvaron är som
de första 42,498 metrarna, jordbrukskulturens 7000 år är som därefter
kommande 1,8 meter, maskinkulturen som 1,8 decimeter – och dagens
Brave-New-Worlds-dator-IT-samhälle som de sista 2 centimetrarna – grovt skattat.
Medan vår instinkts-emotionshjärna – vårt skydd för släkte och individ – är samma
som hos alla däggdjur, dvs c:a 100 miljoner år, är vår ”nya” hjärnbark,
hjärnhemisfärerna bara 3-4 miljoner år, med särskilt snabb utveckling –
genom ”survival-of-the-fittest” - de sista 3 – 400.000 åren.

USA-kollegan Paul McLean har liknat vår ”Nya” hjärnbarks relation till den
urgamla ”emotionshjärnan” som en mer-eller-mindre- kompetent ryttare
på en bångstyrig häst: När ryttaren är kompetent, och färden störningsfri,
är detta ett formidabelt effektivt ”ekipage”, med spänst och uthållighet,
men när hästen störs av omgivningen, eller/och ryttaren ej är helt kompetent,
tar hästen ofta över och kanske kastar ryttaren ur sadeln.

I dagens samhälle TRIVS EJ NÄMNDA HÄST; flertalet ”ryttare” har trots
materiell
välfärd – föga ”kontroll” över sin livssituation och känner för litet av ”socialt stöd”:
allt har kommersialismens – marknadskrafternas förtecken, med hektiskt tempo
i ständig förändring – och ”hästen” protesterar:

Psykosomatiska störningar och ”stress-sjukdomar” gör sig hörda.

Jag har, sett ur ”psykofysiologisk – biologisk synvinkel, försökt belysa detta i bilaga artikel,
när Europ. Somc. Hypertension möttes i Ggb 2000, samt i liknande artikel i Scand. Cardiovasc. J. ,
som bifogas – kanske för ”tekniskt-medicinska” men troligen skall de ej vara särskilt
besvärliga att läsa för dig. Bild på sidan 168 i sista art. var färgreprod. av E. Munchs ”Skriet”,
som tyvärr kopieringsmaskinen gjorde till svart blaffa...
Skolans biologi rymmer allt om DNA, molekyler m.m. men knappast ett ord om hur
vår super-computer uppe i skallen reagerar på en alltmer artificiell psykosocial miljö...
”stoppa världen, jag vill hoppa av ” hette en Musical för inte så längesedan, och nog känns det så...

Fortsätt med sådant författarskap – det BEHÖVS. Hj.hälsn. Björn Folkow /emer.prof/

Björn-Folkow

Fysiologi
Vitruvin Man